Sedan 1995 har IUC Stål & Verkstad främjat utvecklingen hos de tillverkande industriföretagen i Värmlandsregionen. Detta genom att identifiera och driva processer som långsiktigt förnyar och stärker konkurrenskraften och lönsamheten för regionens tillverkande industriföretag.

Alla aktiviteter och program baseras på en stor tillgång; nätverket i värmländska industriföretag och kunskapen om dessa företags behov. Fokus är små och medelstora företag, med de större företagen som viktiga motorer i regionen och därmed nyckelpartners i olika nätverk och projekt.

De är även en del av IUC Sverige, paraplyorganisationen för landets alla Industriella utvecklingscentra. Stål & Verkstad kan på detta sätt föra fram värmlandsregionens åsikter och behov på ett nationellt plan.

En del av Industriell Dynamik

IUC Stål & Verkstads roll i Industriell Dynamik är uppsökande. De besöker företag och lyssnar in nuläge, behov och framför allt: Vad finns det för Innovationsmöjligheter här? Kan det behövas någon expertinsats? Kanske passar några pågående projekt och insatser perfekt för det här företaget? Och är det några offentliga medel som skulle passa bra att söka här?