IUC Väst är företagsnätverket som jobbar för den tillverkande industrin i Fyrbodal.

På IUC Väst samlas personer med olika erfarenhet från industrin och tillsammans bildar de ett team som kan se och höra vad som behövs för att få just ditt företag att utvecklas. IUC Väst är alltid på företagets sida och hjälper gärna till att hitta bästa sätt att möta framtiden.

Genom starka samarbetspartners erbjuder IUC Väst kompetens inom såväl traditionella som nya områden och verka för en större samverkan mellan företag i regionen.

IUC Väst är en del av IUC Sverige, paraplyorganisationen för landets alla Industriella utvecklingscentra. De kan på detta sätt föra fram Fyrbodals åsikter och behov på ett nationellt plan.

En del av Industriell Dynamik

IUC Västs roll i Industriell Dynamik är uppsökande. De besöker företag och lyssnar in nuläge, behov och framför allt: Vad finns det för Innovationsmöjligheter här? Kan det behövas någon expertinsats? Kanske passar några pågående projekt och insatser perfekt för det här företaget? Och är det några offentliga medel som skulle passa bra att söka här?

Läs en företagsberättelse där vi medverkat genom Industriell Dynamik