Johanneberg Science Park samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Här sammanförs akademi, samhällsaktörer samt små och stora företag. I samverkan initieras och drivs sedan nationella och internationella innovationsprojekt för att hitta och testa lösningar på framtidens samhällsutmaningar. 

Innovationsprojekten skapar och driver JSP tillsammans med sina stora partners och delägare, ett 15-tal representanter från samhällsbyggnadsbranschen, men även akademi, institut och offentliga aktörer. Detta kan ses som ett smörgåsbord för små och medelstora företag att hitta nya vägar, att ingå i ett större utvecklingsprojekt, att testa sin idé i lab och testbäddar, att få kontakt med ett stort företag och göra en första skarp installation. JSP är en mäklare, matchare och möjliggörare.

En del av Industriell Dynamik

JSPs roll i Industriell Dynamik är uppsökande. De besöker företag och lyssnar in nuläge, behov och framför allt: Vad finns det för Innovationsmöjligheter här? Kan det behövas någon expertinsats? Kanske passar några pågående projekt och insatser perfekt för det här företaget? Och är det några offentliga medel som skulle passa bra att söka här?

Läs en företagsberättelse där vi medverkat genom Industriell Dynamik!