RISE är ett oberoende statligt forskningsinstitut. Som en innovationspartner för hela samhället hjälper RISE till att utveckla teknologier, produkter, tjänster och processer som bidrar till en hållbar värld och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det görs i samarbete med och på uppdrag av näringsliv, akademi och offentlig sektor.

RISE har samlat ett 30-tal forskningsinstitut, bl.a. Innventia, SP, Swedish ICT samt Swerea, och 130 unika testbäddar och demonstrationsmiljöer i en organisation. Det gör att de omkring 2 800 experterna kan stötta alla typer av innovationsprocesser – från visionsarbete till marknadsintroduktion via forskning, test och certifiering.

RISE har ett särskilt fokus på att stötta små och medelstora företag i deras innovationsprocesser. De erbjuder anpassat stöd och kompetens oavsett var i utvecklingskurvan du som företag befinner sig.

En del av Industriell Dynamik

RISEs roll i Industriell Dynamik är rådgivande. Efter inledande fördjupningsinsats kan de hjälpa företaget att föra utvecklingsarbetet framåt genom exempelvis samverkansprojekt med finansieringsstöd i form av offentliga medel.

Industriell Dynamiks projektledning återfinns på RISE.

Läs en företagsberättelse där vi medverkat genom Industriell Dynamik!