TEK Komptenscentrum är ett utvecklingscentrum som jobbar för att stötta den tillverkande industrin i Halland. Tillsammans med samarbetspartners verkar de för en större samverkan mellan företag i regionen.

Företagets behov står alltid i fokus. TEK Kompetenscentrum bistår med allt från behovsanalys till kompetensförsörjning. Här finns stor kunskap och erfarenhet inom utvecklingsmedel, dvs offentlig finansiering samt projekt för och med små och medelstora företag.

Inom TEK finns många olika erfarenheter från industriverksamhet, samlade i ett team som kan se, höra och tolka vad som behövs för att få företag att utvecklas inför framtida utmaningar.

IUC Halland ingår i TEK Kompetens och TEK är på så vis kopplat till IUC Sverige, paraplyorganisationen för landets alla Industriella utvecklingscentra.

En del av Industriell Dynamik

TEK Kompetenscentrums roll i Industriell Dynamik är uppsökande. De besöker företag och lyssnar in nuläge, behov och framför allt: Vad finns det för Innovationsmöjligheter här? Kan det behövas någon expertinsats? Kanske passar några pågående projekt och insatser perfekt för det här företaget? Och är det några offentliga medel som skulle passa bra att söka här?

Läs en företagsberättelse där vi medverkat genom Industriell Dynamik!