Industriell Dynamik finns till som en resurs inom teknik- och affärsutveckling för små och medelstora industriföretag i Västra Götaland. I korthet kan man säga att vi erbjuder kostnadsfri behovsanalys och förmedlar kontakter med rätt expertis för att ditt företag ska nå dit du vill.

Du får en egen kontaktperson

När du kontaktar oss lyssnar vi först på dig och ditt företags förutsättningar för att sedan föreslå konkreta lösningar eller potentiella utvecklingsvägar. Hos oss får du en egen kontaktperson som fungerar som din guide i ”innovationssystemet” och som du alltid kan höra av dig till.

Genvägen till rätt expertis

Vi består av 12 medlemsorganisationer och 4 partnerorganisationer som var och en bidrar med unik kompetens kring industriellt företagande. Utifrån ditt företags specifika behov har vi möjlighet att handplocka rådgivare, som i sin tur har tillgång till hela nätverkets samlade erfarenheter och expertkunskaper. Allt för att du ska kunna ta nästa steg i utvecklingen.

Ditt företags framgångar i fokus

För att kunna ge ditt företag de allra bästa förutsättningarna säkerställer vi professionalitet, kvalitet och ansvarstagande i alla led och i allt vi levererar. Vi jobbar snabbt och flexibelt och anpassar oss till dina tidsramar. Det spelar heller ingen roll var i Västra Götaland ditt företag finns – vi kommer till dig!