Mätning och analys av svängningsfrekvens av tandimplantat används för att få information om hur väl implantatet är förankrat i käkbenet. Osstell AB grundades 1999 för att kommersialisera en uppfinning som syftar till att kontrollera den kliniska statusen på ett tandimplantat. Företaget har vuxit stadigt och har idag drygt 15 anställda med en omsättning om ca 35 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och genom egna försäljningskontor i USA och Tyskland och ett stort nät av distributörer säljer Osstell sina produkter över hela världen.

jerry

Genom att utöka analysen med mätning av två svängningsmoder inklusive riktningsinformation kan denna förbättras och därmed göra produkten väsentligt mer attraktiv då den då erbjuder information som är helt unik.

Acreos och Industriell Dynamiks insats

Osstell fick genom Chalmers Industriteknik kontakt med nätverket Industriell Dynamik och Acreos sensorkompetens. Under 2011 genomförde Acreo en FEM-analys på uppdrag av Osstell. Syftet var att analysera svängsmoderna i ett tandimplantat och om magnetiska mätningar kan användas för detektion av dessa. Då resultatet av analysen var lovande, beslutade företaget att ansöka till Vinnovas Forska & Väx. Acreo hjälpte företaget med ansökan och i maj 2013 beviljade Vinnova 400 kSEK till en förstudie rörande möjligheten att med lämplig magnetisk metod mäta frekvenser och riktningar för de två olika svängningsmoderna hos ett tandimplantat.

Efter ett lyckat genomförande av förstudien ansökte Osstell med hjälp av Acreo ännu en gång till Vinnovas Forska & Väx. Denna gång för genomförande av ett utvecklingsprojekt av en prototyp baserad på magnetisk excitation och detektion för analys av tandimplantat. Vinnova beviljade 700 kSEK och projektet startade i november 2013. Inom projektet har också mätkonceptet testats och optimerats under realistiska förutsättningar.

Resultat och nästa steg

Acreo och Industriell Dynamik har framgångsrikt bidragit till att Osstell har fått beviljat två projektansökningar hos Vinnova. Detta har inneburit ett tillskott för utvecklingsarbetet om sammanlagt 1, 1 MSEK. Detta har varit mycket viktigt för att Osstell skall kunna genomföra utvecklingsarbetet.

Viktigast är ändå att Acreos insats har inneburit att Osstell har fått tillgång till teknik och kompetens för vidareutveckling av sina produkter.

”Samarbetet med Acreo angående förbättrad mätfunktionalitet räknar vi med skall förbättra mätprecisionen för våra användare. Acreos insats, både med avseende på utvecklingsarbetet, och som stöd vid ansökan till Vinnova har varit av stor betydelse.” säger Helena Johansson, CTO Osstell AB.

Utvecklingsprojektet avslutades under hösten 2014 och innebär en förbättrad variant av företagets mätinstrument. Osstel uppskattar att detta leder till en ökad försäljning motsvarande ca 40 MSEK före 2018.


Jan Wipenmyr, Acreo Swedish ICT AB.
Tel: 0709-151807
Mail: jan.wipenmyr@acreo.se