Ingenjörsfirman Stigebrandt Hydroteknik, är ett familjeföretag som utvecklar och konstruerar produkter och processer för industriell och kommunal vattenrening, samt separation och återvinning av industriellt avfall. Deras drivkraft som ingenjörsfirma är att göra komplicerade processer och produkter enklare, mindre, energisnålare och med färre rörliga delar. Det var just så deras första och ännu aktuella avskiljare kom till – för drygt 30 år sedan.

Swerea IVF/Enterprise Europe Network kom i kontakt med Stigebrandt under hösten 2011. Deras produkter och lösningar kunde vara till nytta även utanför Sverige och leda till energieffektivare reningsprocesser. Via Enterprise Europe Network fick de möjlighet att lägga upp en teknikprofil på nätverkets databas för att marknadsföra sina tekniska lösningar. Det resulterade i intresseanmälningar från företag i Irland, Spanien och Österrike.

Resultat

Under våren 2013 fick Stigebrandt, via Enterprise Europe Network, ett unikt tillfälle att medverka i konferensen Astana Economic Forum i Kazakstan. De hade valts ut bland intressanta teknikprofiler från databasen för att presentera sina produkter till gruvnäringen i Kazakstan. I Kazakstan träffade Stigebrandt Environmental Systems, ett tyskt företag från Bremerhaven som resulterade i diskussioner om möjliga affärssamarbeten. Environmental Systems hjälpte till att översätta produktbladen till tyska och är idag Stigebrandts huvuddistributör i Tyskland, Belgien, Holland och Luxemburg.

EEN – ett stort nätverk

Enterprise Europe Network är ett EU-initiativ vars viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företag och öka internationaliseringen som sedan ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen.  Vi hjälper dig med förmedling av internationella teknik- och affärskontakter. Enterprise Europe Network finns representerat i 53 länder och har en stark lokal förankring i respektive region, där vi tillsammans med våra europeiska kollegor kan hjälpa dig som företagare att komma i kontakt med potentiella samarbetspartners.


Marian Mikheil, Swerea IVF / EEN
Tel 0707-80 60 60,
e-post marian.mikheil@swerea.se