Stockuts Livsmedelsförädling är ett litet familjeföretag i Tidaholms kommun som odlar ekologiskt och förädlar utvalda närodlade råvaror. Sortimentet utvecklas och tillagas enligt gammaldags recept. Deras koncept är ekologiskt odlad mat med korta leveranser = miljövänligt.

Bakgrund till projektet

I maj 2015 genomförde SP Food and Bioscience inom Industriell Dynamik ett möte med företaget i Tidaholm. Under mötet uppkom en fråga rörande säkerheten kring deras bästsäljande ramslöksolja (smaksatt rapsolja). En konsument hade frågat grossisten om hur man garanterade att inte farliga jordbakterier kunde frodas i oljan. Grossisten ville ha svar från Stockuts för att fortsätta ha kvar oljan i sitt sortiment. Stockuts är ett lite företag med små resurser och visste inte till vem man skulle vända sig med sina frågor kring hantering och implementering av ramslöken.
Tack vare Industriell Dynamik-nätverket fick Stockuts kontakt med en expert inom livsmedelsmikrobiologi som kunde sätta upp ett fördjupningsprojekt för att utreda frågeställningen.

Beskrivning av projektet

I fördjupningsprojektet beskrevs bakgrundsfakta om jordbakterier samt modellsimuleringar genomfördes på potentiell tillväxt av bakterierna under givna förhållanden i de olika processtegen.

Resultat

Resultatet visade att ingen tillväxt kan ske under de givna förhållandena och att det därmed inte utgör någon risk för konsumenterna. Fördjupningsprojektet, som var till för att formulera problemet/projektet och leda till ett utvecklingsprojekt, räckte för att lösa problemet.

Citat

”Samtalet med experten hos SP var mycket bra och efter att vi ingående berättat hur vi gör med oljan så skickade vi över prover för analys. Vår kund blev nöjd med resultatet i den skriftliga rapporten och fortsätter därmed att ha oljan i sitt sortiment.”


Susanne Ekstedt, SP Food and Bioscience
susanne.ekstedt@sp.se
Telefon 010-516 66 53