Garbo Food AB

Garbo Food AB är ett specialbageri med ett brett sortiment av gluten- och mjölkfria bageriprodukter. Företaget ligger i Partille utanför Göteborg och produktionen startade 2001. Våren 2010 besökte Industriell Dynamik och SIK företaget. Målet efter mötet var att göra en ansökan till Västra Götalandsregionens FoU-kort Bas. Företaget hade precis tagit fram fyra nya produkter anpassade till nya nyckelhålskriterier. Företaget exporterade då  65-70% av sina varor och man planerade en BRC-cerifiering samtidigt som man kontinuerligt arbetade med produkt- och receptutveckling. Mats Stading på Gabro Foods och Daniel Johansson på SIK:s avdelning för Struktur- och materialdesign gjorde en ansökan till FoU-kort Bas hösten 2010 med syfte att förbättra fryst glutenfritt bröd.  Ansökan beviljades i januari 2011.

SIK:s insats

Industriell Dynamiks insats via SIK var att hitta rätt mängd och blandning av emulgatorer för att få ett bröd med rätt egenskaper. Detta skedde genom att systematiskt prova och testbaka med olika emulgatorvarianter. De systematiska provbakade brödvarianterna utvärderades med avseende på reologi, vattenaktivitet, mikrostruktur och sensorik.

Ett Nytt glutenfritt bröd som fungerar som färskbrödsprodukt

Ett samarbete inleddes mellan Garbo Food och ett av de större bagerierna i Sverige under hösten 2012. Insatsen ledde till att butikerna nu kan baka delbakade glutenfria produkter i en speciell värmetålig plastfilm som skyddar produkterna mot kontaminering. Genom projektet där färskhållingen har förbättrats kan nu bröden säljas upp till 4 dagar efter bakning vilket har förenklat för butikerna i samband med lansering. Tack vare att färskhållning och därmed kvalitet har ökat så har Garbo haft en omfattande tillväxt i utlandet genom ett bake-off-koncept.

Sammantaget har resultaten kopplat till den industriella produktutvecklingen lett till ett nytt affärskoncept med glutenfritt bröd som har mycket bättre färskhållning än nuvarande bröd på marknaden.


Susanne Ekstedt, SP Food & Bioscience