Västsvenska företaget Processkontroll GT, som tillverkar gastankstationer, hade problem med slitage på kompressorerna i sina tankstationer. Man vände sig då till Chalmers Industriteknik, CIT för att hitta en lösning.

Grundproblemet var att kompressorerna inte klarade att möta kundens förväntade serviceintervall. CIT kunde då genom en analys av de ämnen som fanns i oljeklegget på tankstationernas kompressorer konstatera att slitaget var en följd av att små partiklar lossnade från kompressorn och cylindern i utrustningen. Partiklarna som skavde på utrustningen gjorde att den måste bytas oftare och gav sämre funktionalitet. Genom att även analysera den olja som användes som smörjmedel kunde CIT ge rekommendationer för service kring oljebyte och filtrering, som ett första steg för ökad livslängd för Processkontroll GT:s utrustning.

CIT gjorde även en analys av materialval för företagets utrustning samt en genomlysning av andra möjliga konstruktioner av kompressorn med stöd av forskare inom termofluiddynamik på Chalmers och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. I uppdraget ingick även en marknadsanalys kring tankstationer för gas.

Vid uppstarten av projektet agerade CIT stöd vid ansökan för finansiering inom Vinnovas Forska & Växprogram, vilket projektet tilldelades medel från 2010 och 2012.

Citat

Processkontroll GT har numera ett utvecklingsprogram där man arbetar med ständiga produktförbättringar, vilket har resulterat i en bättre produkt med minskade kostnader för garanti och underhåll, samt nöjdare kunder:
– Detta är en av de största förtjänsterna med att vi var med i Forska & Växprogrammet – företaget fick draghjälp att ändra sitt arbetssätt och fokusera mer på utveckling och förbättringar, säger Henrik Ask på Processkontroll GT.

CIT:s roll i Processkontroll GT:s projekt

Chalmers Industriteknik har bidragit med stöd vid ansökan av projektstöd från Vinnova Forska & Väx C; Behovsanalys ny gaskompressor, samt Forska & Väx B; Förbättrad driftsäkerhet på gaskompressor. CIT har även stått för koordinering, materialval, skadeanalyser och hållit i kontakter med Chalmers.


Helena Theander, Director Sensor Systems Group, CIT
0709-28 40 74