MonthlyCup AB tillverkar menskoppar i silikon med mål att förbättra världen – en menskopp i taget.

Mens är ett tabubelagt ämne i många utvecklingsländer vilket leder till att många flickor tvingas stanna hemma från skolan. Att vara hemma en vecka i månaden resulterar i att de till slut missar en fjärdedel av sin totala skolgång.

I västvärlden finns bra tillgång till mensskydd men i andra delar av världen ser läget betydligt annorlunda ut. Infektionsriskerna är höga och läckagen många med de bristfälliga mensskydd – löv, gräs, tygbitar, hönsfjädrar, gamla trasor, madrassbitar eller annat – som finns till hands. Ett av de största skälen till MonthlyCups produktion av menskoppar, var just för att kunna göra skillnad för dessa kvinnor.

Företaget startade 2014 och har hela sin verksamhet i Halmstad för att kunna säkerställa schyssta villkor hela vägen. Försäljning till konsument sker via apotek, dagligvaruhandel samt eko- och hälsokostbutiker.

Ny rengöringsteknik

I dialog med Urban Thuresson, IUC Halland, fick Industriell Dynamik i uppdrag att hjälpa MonthlyCup AB att utvärdera en ny och alternativ rengöringsteknik av menskopparna.

Frågeställningen som företaget sökte svar på handlade om avdödning av bakterier och svamp på en menskopp bestående av silikon.

IUC Halland satte företaget i kontakt med experter vid RISE och man började diskutera huruvida en rengöringstablett skulle utvärderas som alternativ till dagens rengöringsmetod. Uppdraget utfördes av Kajsa Malmberg, projektledare vid RISE, sektionen för Mikrobiologi och Hygien.

Resultat

Med hjälp av de experttimmar företaget fick via Industriell Dynamik, kunde rätt frågeställning identifieras och en projektplan sättas upp. Därefter skapades ett projekt vid RISE där man i ett simulerat, laborativt system kunde testa en alternativ rengöringsmetod och om den har reducerande förmåga av vissa specifika mikroorganismer.

Resultatet har givit företaget möjlighet att utveckla sin produkt och man hoppas kunna lansera dessa i form av uppdaterad beskrivning för användande till konsumenter inom kort.

Citat

”Studien har gett oss goda förutsättningar att utveckla vår produkt ytterligare och vi hoppas kunna implementera detta i vår verksamhet och produkt inom en snar framtid”, säger Erika Boström, vice vd.


Susanna Moore
RISE Jordbruk och livsmedel
Telefon 070-386 66 12