Forsstrom High Frequency i Lysekil tillverkar maskiner som svetsar plast för att till exempel användas i tillverkningen av applikationer såsom lastbilskapell, pooler, tältdukar, presenningar, solskydd osv. De är ett relativt litet företag med ca 30 anställda och en omsättning på över 50 MSEK, men är samtidigt globalt aktiva genom att de exporterar ca 95 %. De har sedan några år tillbaka fått stöttning genom nätverket Industriell Dynamik och IUC Väst vilket resulterat i att de gjort utvecklingsprojekt för att bygga ett nytt styrsystem för sina maskiner, de har tagit fram en IP-strategi och patenterat sin senaste teknologi, fått en innovationscheck osv. Det var också genom Industriell Dynamik som de kom i kontakt med nätverket Enterprise Europe Network. Genom detta nätverk har Forsstrom sökt kontakt med nya agenter och kunder, de har fått stöttning att söka EU-projekt och de har dessutom gjort en innovationsanalys för att kunna förstärka sin innovationsförmåga.

Peer-to-peer utbyte

Ett av områdena där förbättringspotential fanns enligt innovationsanalysen var den interna strukturen. Då Forsstrom själva funderat över att införa ett kvalitetsledningssystem så såg innovationscoacherna från Swerea IVF en möjlighet att använda detta till något positivt. Ett möte anordnades med TST Sweden som har lyckats implementera ett kvalitetsledningssystem som blir ett dynamiskt verktyg för att strukturera organisationen istället för något tungrott påhäng som kunderna kräver. Det här gav en möjlighet för företagen att lära av varandra och var mycket uppskattat av båda parterna.

Ny teknisk lösning kan sänka produktionskostnader

Ett annat område som innovationsanalysen belyste var samarbete med externa aktörer. Forsstrom är generellt duktiga på att samarbeta med kunder, leverantörer och materialproducenter, men har ganska lite erfarenhet av att arbeta tillsammans med institut och högskolor. Ett besök och rundvandring på Swerea IVF ledde till att Forsstrom fick upp ögonen för nya tekniska lösningar som har potential att radikalt sänka produktionskostnaderna för deras senaste teknologi. För att undersöka möjligheterna att realisera detta startades kort därefter ett utvecklingsprojekt tillsammans med Swerea och tre andra parter inom ramen för Lighter.

Stödsystemet för små och mellanstora företag har således hjälpt Forsstrom att vidga perspektivet, se nya möjligheter att utveckla sig som företag och sina produkter, hitta nya samarbetspartners och lära sig av andra företag och organisationer samt tillgodogöra sig forskning i högre grad än tidigare. I slutänden handlar det om att förstärka sin konkurrenskraft och säkerställa ett långsiktigt hållbart företag.


Thomas Bräck
Swerea IVF
thomas.brack@swerea.se
031-706 60 73