Timmele Takstolsfabrik AB har specialiserat sig på tillverkning av takstolar i trä som även levereras och monteras på hus. Kunder är i främsta hand privatpersoner, lantbruk och byggföretag. Företaget grundades 1966 och har 24 anställda.

Lyftkrok = risk

Det finns flera risker med nuvarande lyftkrokstyper:

Vid lyft i produktionen kan det hända att kroken glider ut när takstolen vänds och därmed riskerar att skada någon. Vid lastning på bil förekommer att krokar lossnar och takstolar välter innan de förankrats.

Det största problemet är vid lyft av takstolar på plats uppe på hus. En kranbil kan lyfta upp till 27 m. Kranrörelsen är inte stabil, varvid skakningar gör att krokarna kan lossna och takstolar falla till marken. Själva kranen kan även slå vid lyft.

Det har hänt att takstolen hoppat ur kroken när man kört med jämn hastighet upp och sedan stannat tvärt. Vid montage kan kroken lossna när takstolen står på plats men ännu inte är förankrad. Och om takstolen behöver justeras och lyftas lite kan kroken redan ha släppt sitt grepp i spetsen på sadel- eller pulpettakstolar.

De lyftkrokar som används idag är i de flesta fall egentillverkade av svetsade konstruktioner, tillböjda armeringsjärn eller liknande.

Utöver krokar används också olika typer av saxar. Dessa släpper dock så fort takstolen står på plats. Skall takstolen justeras måste man klättra kanske 20 våningar upp på en icke förankrad takstol för att fästa en krok som lossnat.

Oavsett utförande på de krokar man använder, så finns det ingen låsning, ingen standard eller typgodkännande. Att använda sling är uteslutet då man skulle bli tvingad att klättra upp på takstolen för att lösgöra en ända av slingen.

Projektbeskrivning

Ett innovationsarbete påbörjades för utveckling av en krok som sitter fast i takstolen och samtidigt kan lösgöras enkelt. Att kroken sitter fast ordentligt är väldigt viktigt vid hantering av pulpettakstolar, då det inte finns en naturlig mittre fästpunkt.

I utvecklingsarbetet involverades en lokal mekanisk verkstad och RISE i Borås.

Idéutvecklingen som ledde fram till den första prototypen gjordes av den lokala tillverkaren. Några förbättrade prototyper togs fram. Dessa genomgick rigorösa tester och provningar av RISE efter de krav som Arbetsmiljöverkets ställer på säkerhet för denna typ av lyftdon.

Resultat

Resultatet av de tester och prover som RISE gjort, se bifogad beskrivning, har lett fram till att produkten nu är CE-godkänd. Med en CE-godkänd lyftkrok och testresultat gjorda av RISE, har företaget börjat tillverka kroken i liten skala. Information om produkten sprids genom föreningen STAK, Svenska Takstolsföreningen, där företaget varit medlem sedan starten.

Kunder i Sverige är tillverkare av takstolar som ofta köper ett flertal, liksom transportföretag. Andra kunder är byggföretag, hustillverkare, m.fl.

Arbetsmiljöverket har börjat undersöka användningen av nuvarande krokar för att ev. på sikt införa riktlinjer eller bestämmelser som går i riktning mot användning av den krok som företaget tagit fram.

Citat

”IUC och RISE har varit till mycket stor hjälp i vårt arbete att utveckla en säker lyftkrok, testa den under tuffa förhållanden och gjort det möjligt att CE-godkänna produkten.”
Johny Abrahamsson, VD


Göran Muszynski, IUC Sjuhärad AB
Telefon: 070-770 61 07
E-post: goran.muszynski@iuc-sjuharad.se