I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma frågor och utmaningar. Nyligen kom de genom IDC i kontakt med Industriell Dynamik för att utforska hur de kan och behöver jobba med hållbarhetsfrågan.

Det är flera företag som ingår i klustret; Mölltorps gjuteriKarlsborg PlåtproduktionPrecikapLaminatoNammoBrodit och Noremech är ofta med på träffarna. Marie Nordh är vd på Mölltorps gjuteri & mekaniska verkstad, en verksamhet som gjutit och bearbetat gråjärn och segjärn samt utfört plåt- och svetsningsarbeten sedan början av 50-talet. Och hon är även med i Miljögrupp och Energigrupp som anordnas av Svenska Gjuteriföreningen, där har hon fått ökad förståelse för att fler och fler krav kopplat till hållbarhet kommer att bli aktuella framöver.

– Vi lyfte frågan i vår industrigrupp och landade i att vi skulle höra med IDC om det fanns hjälp att få, så jag hörde av mig till vår kontaktperson Johan Lundahl och frågade om hjälp. Han tipsade om ID-nätverket som erbjuder företag kostnadsfri rådgivning och vi tyckte det lät som en bra början, säger Marie Nordh, vd, på Mölltorps gjuteri & mekaniska verkstad.

Workshop i hållbarhet och mätmetoder

Marie ringade tillsammans med vår industriutvecklare Johan Lundahl in behovet av att fördjupa sina kunskaper i hållbarhet i stort och olika mätmetoder att jobba med. Via expertnätverket i projektet Industriell Dynamik fick de kontakt med Christin Vännman, innovationsledare vid RISE Research Institutes of Sweden. Christin bjöd in till en digital workshop för alla företag i industrigruppen och Terje Andersson, projektledare och hållbarhetscoach på RISE höll i föreläsningen.

Terje har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet och jobbar idag som projektledare och coachar inom hållbarhetsfrågor. Han har coachat många små och medelstora företag i omställningen till ökad hållbarhet och cirkulär ekonomi. Och han är en återkommande workshopledare och coach i olika projekt inom hållbarhet i syfte att minska företagens hållbarhetsbelastning och öka sin konkurrenskraft.

– Vi höll på en förmiddag och den återkoppling jag har fått från de som deltog är att alla tyckte det var jättebra. Både innehållsmässigt i det att vi lärde oss väldigt mycket om hållbarhet på relativt kort tid, och att Terje var en otroligt bra föreläsare som gjorde det begripligt och konkret på ett riktigt bra sätt, berättar Marie efter workshopen.

Hållbar utveckling i fokus

Företagen fick under workshopen ökad förståelse för att hållbarhet är en läroresa. Det startar i förståelse och vilja, nästa steg blir att undersöka och mäta saker som avfall, spill, elförbrukning, omarbetningar och annat vi kan påverka i den egna verksamheten. Under workshopen fick företagen ökad kunskap i frågor kring hållbar utveckling, strategiska ramverk, koldioxidekvivalenter och aktuella regelverk för hållbarhetsarbetet. Deltagarna fick även möjlighet att reflektera kring hur de kan tillämpa cirkulär ekonomi i den egna verksamheten. De uppmanades att tänka utifrån ett närhetsperspektiv och ta hjälp av olika stödaktörer som kommun och IDC i arbetet.

– Det bästa med workshopen var att tips om verktyg för hur vi ska agera när vi får frågan från kunder. Självklart behöver vi följa lagar men det kommer oftast inte upp på bordet förrän någon kund frågar efter det. Vi är flera företag som redan fått frågor från kunder och här fick vi bra svar på hur vi kan tänka och svara i de frågorna, säger Marie Nordh.

Flera möjligheter framåt – industrigruppen tar nästa steg tillsammans

Industriell Dynamik kommer under våren 2024 erbjuda ytterligare fördjupning för de enskilda företagen som deltog i workshopen i form av individuell rådgivning. Läs mer om Industriell Dynamiks erbjudande här.

– Industriell Dynamik är en fantastisk möjlighet för företag och industrigruppen i Karlsborg har verkligen nyttjat möjligheterna på ett bra sätt. Hållbarhetsfrågor är ett av alla områden som företag kan få stöd inom, andra exempel är teknikutveckling, kompetensförsörjning, idéskapande, tjänsteinnovation, AI, arbetsorganisering, affärsmodeller, mångfald och internationalisering, berättar Johan Lundahl, industriutvecklare, IDC.


Johan Lundahl
Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet
IDC West Sweden AB
Telefon: 0500-50 25 15
E-post: johan.lundahl@idcab.se


Vi är alltid bara ett samtal eller mejl bort.

Här hittar du kontaktuppgifter till regionala samordnare samt övriga experter!