Lundbergs Möbler är ett familjeföretag i Tibro, som ägs och drivs av bröderna Stefan och Peter. Företaget startades av farfar Olle 1945. Man utvecklar och tillverkar uteslutande trämöbler och har specialiserat sig på bord och mötesplatsen kring bordet.

Bakgrund till projektet

Konkurrensen inom hemmöbelområdet har blivit allt hårdare under senare år. Lundbergs insåg att de behövde göra något för att finnas kvar på marknaden. De behövde bredda sortimentet och även ge sig in på ett helt främmande område – från att verka enbart på hemmiljösidan till att även vara på offentligsidan. Dessutom behövde varumärket stärkas för att nå denna målgrupp.

Beskrivning av projektet

Stefan fick kontakt med IDC och fick hjälp med att analysera företagets produktutvecklingsförutsättningar. Lundbergs hade en metodik men det saknades vissa komponenter för att få med helheten i utvecklingsarbetet. De tog bl.a. hjälp att med planering och tidssättning av arbetet få med delar så som FMEA och cash flow-analyser.

De tilldelades en innovationscheck för utveckling av prototyper med en för företaget ny 3D-teknik. De beviljades även en konsultcheck som användes till att göra design- och marknadsstudier och utveckla en helt ny web- och säljstrategi. En fotomanual togs fram med nya kollektioner och ett nytt formspråk som underlättar för designers och arkitekters arbete.

Lundbergs har också för avsikt att öka sin export och kommer efter att ha fått genomgång av Swerea/IVF, lägga upp sin profil i EEN-databasen.

Resultat

Lundbergs möbler

På möbelmässan i Stockholm ställde Lundbergs Möbler ut fem nya bordsserier med tillhörande stolar. Antalet besökare i montern uppskattades till att vara fyra gånger så många som året innan!

Orderingången har ökat, man har anställt en ny säljare och en logistiker. Även i produktionen har man anställt två personer och kommer att rekrytera en produktionschef efter sommaren. En ny NC-maskin är orderlagd och kommer installeras i oktober.

Lundbergs Möbler har tagit till sig möjligheterna med offentlig finansiering till sina projekt samt fått bättre kunskap och en stabilare produktutvecklingsprocess.


Johan Svensson, IDC West Sweden AB
0500 – 50 25 22
johan.svensson@idcab.se