Jari Safe är ledande inom tillverkning av produkter som skydd mot brand och inbrott såsom brandjalusier, brandgardiner, rullgaller, rulljalusier, avskärmningar och smidesgaller. Verksamheten finns i Tibro och ägs och drivs av Johan Engqvist.

Bakgrund till projektet, problemställning

Att vara ensam ägare utan styrelse kan många gånger kännas ensamt. Johan valde att bli delägare i IDC West Sweden för att få mer stöttning och vägledning, eftersom många ledningsfunktioner hamnade på honom själv.

Johan är dessutom full av tankar och idéer för hur verksamheten kan utvecklas framåt, både organisatoriskt och med utveckling av produkter.

Inom området stöldskydd testades många möjligheter med alternativa material och infästningar för att få en bättre produkt samtidigt som medvetenheten fanns att skydda dessa lösningar.

Detsamma gällde området brandskydd, där fanns alternativen att utveckla produkten eller utöka samarbete med befintlig leverantör.

Beskrivning av projektet

IDC fångade upp dessa frågeställningar och hjälpte till att göra djupare efterforskningar. Kontakter togs t ex med SP angående regler och certifieringskrav för brandprodukter. Med denna nya kunskap riggades ett projekt med FoU-kort som en möjlighet men efter att ha vridit och vänt på frågeställningar togs beslutet att skriva ett ordentligt avtal med en samarbetspartner och utveckla vidare det arbetet istället.

Många diskussioner fördes om var det är bäst att lägga energin och tiden. Då organisationen är slimmad och beroende av att bibehålla produktkvaliteten, nedprioriterades vissa utvecklingsaktiviteter av stöldskydd. Den största kunden var en koncern som hade långa beslutsvägar vilket sög mycket energi och gjorde att projektet tappade tempo.

Johan insåg ändå att utvecklingen inte kunde stoppas helt, utan han köpte in extern konstruktionshjälp för att optimera och produktionsanpassa produkterna. Upphandlingen skedde med konsultchecksansökan som stöd.

Även hemsidan har fått större fokus och Johan lägger mycket tid på att hålla den uppdaterad och finns även på andra sociala medier.

Resultat

En av Johans starka sidor är förmågan att ta hjälp och lyssna på de råd som ges. Detta har gjort att han kan lägga fokus på saker som ger positiv förändring och kostnadsbesparing. Många beslut som tagits har kommit från Johan själv, där andra aktörer bara bidragit med coachning och agerat bollplank.

Organisationsförändringar och utvärdering av de kringtjänster som erbjöds kunderna har medfört att företaget sparat pengar, sparat tid och att Johan själv har sparat tid. Personalen upplever en mer avslappnad och positiv stämning kring fikabordet, och detta med bibehållen produktivitet.


Johan Svensson, IDC West Sweden AB
Telefon: 0500-50 25 22
E-post: johan.svensson@idcab.se