Klädesholmen Seafood AB är ett modernt företag baserat på generationer av kunskap och erfarenhet. Tidigare bestod företaget av fyra självständiga aktörer; Alax, Bråse, | Klockbojen och PK Konserver. För att bli starkare och utöka möjligheter på marknaden bestämdes år 2002 sammangående till ett gemensamt företag med namnet Klädesholmen Seafood. Därmed skapades ett modernt företag med större produktionskapacitet – väl rustat att möta de ständigt ökande kraven på effektivitet, kvalitet, flexibilitet och marknadsutveckling. Idag har företaget c:a 60 anställda och omsätter 200 miljoner kronor årligen.

Bakgrund till projektet

I augusti 2014 kontaktade företaget Susanne Ekstedt, ID-ansvarig på SIK, med anledning av att en kund i Tyskland noterat att det ibland förekommer millimeterstora utfällningar i form av hårda vita kulor i sillspadet och på sillen. Det är ett väl känt fenomen med utfällning som denna som uppkommer i slutet av lagringen, och man har traditionellt sett ansett det vara en proteinutfällning. Kunden tvivlade dock på det.

Industriell dynamik och SIK har genom Susanne Ekstedt haft kontinuerlig kontakt med Klädesholmen genom åren och de har varit involverade i olika projekt och har gått olika utbildningar och kurser. Resurser från Industriell Dynamik utnyttjades för att genomföra en mindre förstudie för att förstå orsaken till problemet och besluta hur man skulle gå vidare. Camilla Öhgren på avdelningen Struktur- och materialdesign på SIK, kopplades in för att undersöka utfällningen.

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet var att med hjälp av mikroskopi karaktärisera den vita utfällningen. Fällningen undersöktes i ljusmikroskop med olika infärgningsmetoder för protein, fett och stärkelse samt med planpolariserat ljus för identifiering av kristaller. Även konfokalmikroskopi användes för verifiering av ljusmikroskopiresultaten genom att fluorescent infärga protein och fett. Upplösnings- och smältförsök utfördes också på fällningen.

Resultat

Karaktärisering av utfällningen visade att det troligtvis inte alls var huvudsakligen protein utfällningen bestod av utan istället ett kristallint material med inslag av både lite fett och lite protein. Fällningen var dessutom svårlöslig och gick inte att smälta, men gick att lösa i syra. Eftersom fällningen också hade en kalkaktig smak drogs slutsatsen att den kristallina delen i fällningen är något oorganiskt såsom ett salt.

Bilden ovan visar hur fällningen kan se ut på en sillbit och mikroskopibilderna visar fällningen i hög förstoring med två olika tekniker med ljusmikroskopi. Det som är brunt i mittenbilden och ljust i högerbilden är det kristallina materialet, dvs det som fällningen huvudsakligen består av. Protein ser man som mörkgrönt i mitten-bilden och fett är lite mörkare brunt.

Citat

Kunden i Tyskland har fått rapport om arbetet och verkar nöjd med svaret. ”Inga nyheter är goda nyheter” säger Per Aste Persson vd för Klädesholmen Seafood och med det menar han att är det något som inte är bra då får man höra det direkt, men hör man inget så är kunden nöjd!


Susanne Ekstedt, SIK telefon 010-516 66 53
e-mail: susanne.ekstedt@sik.se, www.sik.se