Med Chalmers Industritekniks hjälp blev Jetas system för fastighetsförvaltning anpassat för underhåll av kollektivtrafik.

Ordning och reda på hållplatser

Göteborgsföretaget Jetas har utvecklat och säljer ett digitalt system för fastighetsförvaltning, med syfte att hålla reda på drift- och underhållsuppgifter, både fortlöpande och tillfälliga. Chalmers Industriteknik, CIT har bidragit till att utveckla systemet för att kunna användas även av kollektivtrafikbolag för deras underhåll av hållplatser.

CIT:s roll

I första steget bistod CIT med ansökan för finansiering genom Västra Götalandsregionens, VGR FoU-kort Avancerat, vilket ledde till att projektet kunde startas upp och genomföras under 2015.

CIT var även tillsammans med designbyrån BOID involverade i konceptutvecklingen, vilket gav nya sätt att överblicka, analysera och hantera information om skadegörelse och åtgärder relaterade till detta. Utvecklingen baserades på användarstudier och behovsanalys framtagen av Chalmersforskare på Produkt- och produktionsutveckling.

Resultat

Tekniken har testats av Skånetrafiken, som nu använder Jetas system i 32 kommuner och under 2016 kommer även Hallandstrafiken att börja använda det för sina hållplatser.

På Jetas menar man att det nära samarbetet lett till att stärka såväl kompetens, som produkt och konkurrenskraft avsevärt:

– Vi är mycket nöjda med samarbetet med både Chalmers Industriteknik, BOID och Chalmers tekniska högskola. De har varit till stor hjälp och nytta i FoU-arbetet för utvecklingen av vår nya produkt för drift och underhåll av kollektivtrafiken, säger VD Thomas Planhage.


Kent Rundgren
Sälj- och Marknadsdirektör Commercial R&D
kent.rundgren@cit.chalmers.se
0730-79 42 83