Göteborgsföretaget Magicfirm Europe AB behövde hjälp att vidareutveckla sin 3d-skrivare Zyyx+ och ta fram och testa en ny prototyp som kan erbjuda multifärgutskrift. Chalmers Industriteknik stöttade vid finansieringsansökan till Västra Götalandsregionen (FoU-kort Bas samt Avancerat) och bidrog tillsammans med Swerea IVF med nödvändig kompletterande kompetens.

Magicfirm Europe utvecklar och säljer sedan 2014 en unik 3d-skrivare för kontorsbruk med luktfrihet och enkelt användande som huvudegenskaper. Företaget växer globalt och säljer sina produkter via återförsäljare på samtliga kontinenter, men ville utöka sortimentet med en skrivare som kan hantera tusentals färger samtidigt, istället för bara en åt gången. 3d-skrivare för multifärgskrift finns redan på marknaden men är väldigt dyra.

För ett par år sedan genomförde Magicfirm, tillsammans med expertis från Chalmers Industriteknik och andra, en förstudie utifrån en patentansökan som företaget gjort, vilken resulterade i ett första ”proof of concept”. Delar av förstudien finansierades av Västra Götalandsregionens FoU-kort Bas. För att komma vidare med produkten sökte man ytterligare finansiering (FoU-kort Avancerat) och fortsatte samarbetet med externa FoU-parters.

I och knutet till Magicfirm finns nyckelkompetens vad gäller produktutveckling, skrivarteknologi och branschkännedom. Då CIT har stor erfarenhet av att omsätta forskningsresultat i konkreta utvecklingsprojekt kunde våra medarbetare driva konceptutvecklingsprocessen framåt. CIT och vårt dotterbolag Boid kunde även bidra med design av munstycke och nyckelkomponenter.

CIT  – den kommersiella länken mellan industri och akademi

Målet med projektet var att ha en unik verifierad prototyp av en 3d-skrivare för fullfärg och multimaterial, som möter marknadens krav för tillverkning av 3d-produkter i fullfärg.

– Genom att samarbeta med Chalmers Industriteknik får vi in expertis från akademin, eftersom CIT är den kommersiella länken mellan industri och akademi, säger Mats Moosberg, VD för Magicfirm Europe. Vi upplever att CIT utför kvalificerade uppdrag inom forskning, utveckling och konstruktion.

Mats Moosberg har varit projektledare för att säkerställa att den kunskap som tas fram kommer företaget tillgodo. Teamet hos Magicfirm har arbetat med teknisk utveckling, test och verifiering, med fokus på att bygga prototypen samt testa och verifiera den.

Fortsatt samarbete inom utveckling och finansieringsstöd

Resultatet är en färdig prototypkonstruktion som används för utvärdering och vidare optimeringar. Nu pågår arbete med att färdigställa produktionsprocessen för att få till stånd storskalig produktion av den nya produkten och aktiviteter för att kunna sätta den på marknaden. Detta innebär fortsatt samarbete med CIT vad gäller utveckling och finansieringsstöd via ansökan till VINNOVA:s Innovationsprojekt i företag.

– Vi står inför ett genombrott med en helt unik produkt på en världsmarknad som växer exponentiellt, och har haft enorm nytta av den styrka som samarbetet med CIT har gett oss under konceptutvecklingen, säger Mats Moosberg.


Kent Rundgren
Sälj- och Marknadsdirektör Commercial R&D
E-post: kent.rundgren@cit.chalmers.se
Mobil: 0730-79 42 83