Mixmo är ett utvecklingsföretag som grundades 2011 av Fredrik Junkell, och har sin produktion och utveckling i Ljungsarp ca 30 km söder om Ulricehamn.

Mixmo har, efter flera års försök, utvecklat ett koncept med en patenterad teknik för försäljning av lösgodis i butiker. Konceptet erbjuder ett både flexibelt och hygieniskt alternativ till dagens öppna lådor. Framförallt öppnar detta också upp möjligheten för försäljning av lösgodis i länder där det inte är tillåtet att sälja matvaror icke-förpackade.

Bakgrund

För att effektivisera arbetet med påfyllning och skötsel, vilken är den största delen av kostnaden för godisförsäljningen (undantaget själva godiset), är det av stort värde att godisautomaten även inkorporerar ett system som ger information om mängden godis i respektive behållare. Helst ska systemet även automatiskt generera order från butiken. Med ett sådant system adderat till godisautomaten kan Mixmo erbjuda ett effektivt och komplett koncept till kunderna. En sensorlösning med tillhörande kommunikation ger stora fördelar för logistikflödet i butik samt mellan butik och leverantören av godis. Vidare kan en sådan lösning även användas för andra typer av system för försäljning av varor i lösvikt i butiker.

FoU-kort Avancerat till sensorlösning

Initialt provade Mixmo teknik baserat på att väga respektive behållare, utan att lyckas få till en fungerade lösning. Man vände sig då till IUC Sjuhärad i Borås och Industriell Dynamik. IUC vidareförmedlade kontakten till Acreo Swedish ICT AB som är specialister på sensorteknik, dvs teknik för att mäta, registrera eller kontrollera.

Acreo hjälpte först Mixmo med ansökan till Västra Götalandsregionens FoU-kort Avancerat. Efter godkänd ansökan har Acreo tillsammans med Mixmo genomfört en utvecklingsinsats med syftet att utveckla lämplig sensorteknik för Mixmos godisautomat.

I utvecklingsarbetet har Acreo utvärderat flera tekniker, såsom optiska, elektriska, magnetiska, etc. Utgående från de två mest lovande grundteknikerna har sedan utveckling och anpassning gjorts till behållarna i automaten varvid en stor mängd försök genomförts. Utifrån dessa försök samt information om kostnader, storlek, komplexitet, tillgänglighet, krav på placering, integration med övrig elektronik, etc. för de två sensorlösningarna, som Acreo och Mixmo tillsammans tog fram, gjordes ett slutligt val av teknik.

Dessutom utvecklade Acreo utifrån försöken med sensorsystemen, algoritmer som från sensorernas råsignaler beräknar mängden kvarvarande godis i behållaren. Detta är algoritmer som är anpassade för de olika typerna av godis som finns i godisautomaten.

Resultat

Insatsen från Acreo har dels resulterat i finansiering för utvecklingsinsatsen från Västra Götalandsregionens FoU-kort Avancerat, och dels i en sensorlösning.

Detta innebär att Mixmo nu har tillgång till en sensorlösning som med tillräckligt noggrannhet ge information om mängden godis som finns i varje behållare i godisautomaten. Lösningen kan hantera alla olika sorters godis och infattar placering av sensorn på behållaren och tillhörande beräkningsalgoritmer. Utvecklingsinsatsen har också gett Mixmo information om produktion, installation och kalibrering av sensorsystemet.

Mixmos godisdispenser erbjuder ett hygieniskt och rationellt sätt att sälja lösgodis.

Citat

”Samarbetet med Acreo fungerade under hela projektet utmärkt och Acreo levererade en lösning på vårt mätbehov. Mixmo har nu potential att erbjuda ett effektivt och komplett, hygieniskt, koncept för godisförsäljning.” Fredrik Junkel, VD, Mixmo AB.


Jan Wipenmyr, Acreo Swedish ICT AB
Telefon: 070-915 18 07
E-post: jan.wipenmyr@acreo.se