Marimat, som ligger i Stora Levene, har 19 anställda och en omsättning på närmare 50 miljoner kronor. På fabriken tillverkas färs, vegetariska produkter, konserver, färdigmat, barnmat och soppa. Marimat är experter på att implementera nya produktområden i produktionen – tack vare våra korta beslutsvägar och uppfinningsrika produktiva medarbetare. Anläggningen är BRC-certifierad och uppfyller kraven för både ekologisk och kravmärkt produktion.

Bakgrund

Maritmat har börjat tillverka en ny veganprodukt där processen behövde optimeras med avseende på processtider, temperaturer samt mängden processvatten som förbrukas. Produkten går genom flera processteg där värmnings- och kylningsprocesser har en stor påverkan på produktkvaliteten och kräver en betydlig mängd energi. Det är därför särskilt viktigt att optimera just dessa steg.
Marimat har genom åren haft flera kontakter med Industriell Dynamik och SP (tidigare SIK). Behovet av hjälp fångades upp vid ett företagsbesök som följdes av en fördjupningsinsats och en projektansökan som beviljades inom Jordbruksverkets Matlandetsatsning.

Projektet genomfördes i samarbete med personal från Marimat på SP och på Marimat. Man har studerat hur kokningstid, kylningstid och salthalt i processvattnet påverkar produktkvaliteten med avseende på textur och vattenhalt. Försök har genomförts i laborativ skala enligt en försöksplan där olika faktorer varierats på ett strukturerat sätt. Resultaten från de laborativa försöken användes sedan i uppskalningsförsök hos kunden.

Resultat

Projektet har levererat resultat kring vilka faktorer som påverkar produktkvaliteten och inom vilka intervall faktorerna kan varieras för att uppnå önskad produktkvalitet.

Citat

”Vi är väldigt tacksamma för hjälpen från Industriell Dynamik och SP som bidragit till en säker och effektiv process för en av våra nya produkter.”


Susanne Ekstedt, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
E-post susanne.ekstedt@sp.se
Telefon 010-516 66 53