Time Critical Networks (TCN) utvecklar design- och analysprogram för systemutvecklare, systemingenjörer, arkitekter och integratörer. Syftet är att förstå och bygga robusta och kostnadseffektiva system och nätverk baserade på i huvudsak Ethernet, och då främst standard Ethernet (IEEE802.3).

TCN fokuserar för närvarande på system och nätverk inom fordon och inbyggda system men bedriver också forskning inom området Software Defined Networking (SDN). Kunder kan med dessa virtuella utvecklingsverktyg kraftigt reducera sina utvecklingskostnader och addera väsentligt nya värden till sina nätverks- och systemlösningar.

Företaget grundades 2008 efter flera års forskning på Chalmers Tekniska Högskola inom området schemaläggningsanalys och realtidssystem. Företaget har utvecklat en unik teknologi inom svarstidsanalys för främst standard Ethernet och därifrån också säkerställa nivån av jitter och datapaketleveranser.
För första gången kan industrin utnyttja alla fördelar med standard Ethernet och behöver inte använda dyrare specialprotokoll för att säkerställa tillförlitligheten på dataleveransen.

Acreos och Industriell Dynamiks insats

Som litet företag med begränsade resurser har TCN behov av finansiering för vidareutveckling och kommersialisering av sina produkter. Behovet har varit att verifiera teknik och funktioner samt att utveckla den ekonomiska potentialen av produkten, allt i syfte att ge TCN fördelar och möjligheter att skaffa sig en stark position inom den växande Ethernet-marknaden.

Industriell Dynamik och Acreo Swedish ICT AB:s insats har inledningsvis varit att informera och vägleda TCN rörande de olika möjligheter som erbjuds för finansiering av utvecklingsprojekt för små- och medelstora företag. Gemensamt kom TCN och Acreo fram till att EU:s nya program för små- och medelstora företag inom Horizon 2020, SME Instrumentet, var den finansieringsmöjlighet som passade bäst.

Därefter har Acreo stöttat TCN i arbetet med att registrera och formulera en övertygande ansökan till SME Instrument fas 1. Konkret har Acreo bidragit med information och stöd kring registrering av företaget och ansökan i EU:s portal, bidragit med information rörande programmets syfte och mål, samt förmedlat de råd om ansökan som EU delgivit vid informationsmöten. Sist men inte minst, har Acreo läst olika versioner av ansökan och gett synpunkter och råd för förbättringar.

Resultat och nästa steg

Ansökan som inlämnades till cut-off i juni 2014 nådde inte upp till det erforderliga tröskelvärdet för att kunna erhålla finansiering. Efter diskussion beslutade TCN och Acreo att göra ett nytt försök. Efter uppdatering av ansökan, baserat på resultatet från utvärdering och generell information från EU efter första cut-off, lämnades en ny ansökan in till cut-off den 24 september 2014.

Den andra ansökan fick betyg som med stor marginal överskred tröskelvärdet och TCN erhöll finansiering för SME Instrumentet fas 1. I projektarbetet kommer Industriell Dynamik, Enterprise Europe Network och Swerea att coacha TCN. Bland annat skall en expert med kompetens och marknadskännedom om Ethernet engageras.

Citat

”Acreos stöd och råd under formuleringen av ansökan har varit mycket värdefull och varit en starkt bidragande orsak till att vår ansökan blev tillräckligt väl formulerad så att vi kunde erhålla medel från SME-Instrumentet.” säger Jörgen Olsson, affärsutvecklare på Time Critical Networks.


Jan Wipenmyr, Acreo Swedish ICT AB
Telefon: 0709-151807
E-post: jan.wipenmyr@acreo.se