Att som äldre ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro tillsammans med andra förutsätter att man vågar röra sig utanför hemmet. Göteborgsföretaget Veprox har i samarbete med ID-nätverkets partner Chalmers Industriteknik utvecklat första generationen av Salus mea, ett smartphone-baserat trygghetslarm för äldre. I larmet finns även en proaktiv tjänst som hittar avvikelser i mönster hos användaren och förutser händelser

Att snubbla, ramla eller halka orsaker hälften av alla allvarliga olyckor bland äldre. En åldrande befolkning där fler bor kvar hemma långt upp i åren ställer ökade krav på tillsyn, men också på möjligheten att tryggt förflytta sig – i och utanför hemmet.

Teknikkonsultföretaget Veprox har sett behovet av ett nytt trygghetslarm som är individanpassat och har flera olika funktioner, går att använda utanför hemmet samt är digitalt så att det fungerar när det analoga nätet planenligt släcks ner. Många äldre har redan en smartphone och tekniken anses nu mogen för att användas för trygghetslarmstjänster.

Rätt kompetenser i samverkan för bästa resultat

Veprox kontaktade Chalmers Industriteknik inom Industriell Dynamik efter tips från Hans Wilandh i konsultnätverket Business Advisors och ID-nätverket kunde sätta samman ett FoU-team med rätt kompetenser. Chalmersforskare genomförde brukarstudier, dvs vetenskapligt utförda studier om äldres användning av trygghetslarm. Produktdesigners från Chalmers Industritekniks dotterbolag Boid genomförde konceptstudier och omsatte forskningen i användarvänliga gränssnitt för trygghetslarm. Egen kompetens inom Veprox kunde säkra utvecklingen av IT applikationer. Projektet koordinerades av Chalmers Industriteknik och finansierades av Västra Götalandsregionens FoU-kort Avancerat.

Resultatet blev ett mobilt och digitalt trygghetslarm för äldre via en app i telefonen. Funktionerna omfattar en mogen IT-plattform med hög säkerhet, trådlösa larmknappar, timer-larm, röstaktivering, inomhuspositionering, videosamtal med inspelning, fallprevention, hjälpmedelsfunktioner vid nedsatt syn och anslutning till larmcentral. All information och funktionalitet är personorienterad. Den svenska marknaden består framförallt av kommuner, landsting och andra vårdgivare men även privatpersoner som känner behov av ett trygghetslarm utan att uppfylla kommunens kriterier.

Stöd, vägledning och ovärderligt nätverk

– Jag har fått ett stort stöd och vägledning i arbetet att utveckla en ansökan, vilket i sin tur skapat ett ovärderligt ID-nätverk som innehåller allt från forskningsinstitut till kunder. Arbetet med ansökan har också gjort att projektet mognat och det har växt fram ett tydligare syfte och mål med arbetet att utveckla framtidens trygghetslarm, säger Emanuel Vedefors, Veprox projektledare och innovatören bakom projektet.

Planen är att kontinuerligt bygga på med fler funktioner samt att marknadsföra tjänsten även på den europeiska och den nordamerikanska marknaden. Just nu söker Veprox investerare för att ta projektet till nästa fas.

– Jag tror på att skapa livskvalitet för äldre genom trygghet och självständighet genom den här typen av trygghetslarm, säger Emanuel Vedefors.

Här hittar du mer information

Teknikkonsultföretaget Veprox

Produktdesignstudion Boid


Kent Rundgren
Sälj och Marknad Commercial R&D
Chalmers Industriteknik, CIT
Telefon: 0730-79 42 83
E-post: kent.rundgren@cit.chalmers.se