Nasif Fadel, vd för Liba Bröd AB, kom 1989 från Libanon och sökte asyl i Sverige. Det första bageriet startade Nasif 1992 i Göteborg. Nasif och hans bror konstruerade själva de maskiner som krävs för att baka det speciella libanesiska tunnbrödet. Marknaden började så småningom att växa och 2003 ombildades bolaget och fick sitt nuvarande namn Liba Bröd AB. År 2005 valdes Nasif till Årets Nybyggare i Västra Götaland och 2012 firades 20-årsjubileum! Företaget har idag 34 anställda och en årlig omsättning på 48 miljoner kronor.

Bakgrund till projektet

I maj 2014 tog SIK (numera SP Food and Bioscience) och Industriell Dynamik kontakt med Liba Bröd AB för att förutsättningslöst berätta om de möjligheter som finns för att få hjälp med produktutveckling och finansiering.
Liba Bröd AB tillverkar libanesiska tunnbröd och delikatesser. Färska tunnbröd har en kort hållbarhet vilket har medfört svårigheter att expandera verksamheten geografiskt. Marknadsbehovet för produkterna är stort och den fråga som var mest intressant för företaget att få hjälp med var därför hur man på bästa sätt kan frysa brödet. Den tillverkningsprocess/receptur som idag används till färska tunnbröd är inte anpassad till att fryslagra tunnbröden. För att kunna möjliggöra expandering och ökad tillväxt måste man kunna erbjuda god kvalitet även på det frysta tunnbrödet. Liba Bröd AB ville därför som första steg öka kunskapen kring infrysningens och fryslagringens påverkan på brödets kvalitet. Liba Bröd AB behövde göra en investering av ny fryslokal och kunskapen om frysningens påverkan är värdefull för att kunna bestämma om vilken investering som är värd att satsa på.
Liba Bröd fick genom Industriell Dynamik hjälp att söka finansiering (FoU-kort) för att kartlägga skillnaderna i kvalitet på bröd som tillverkats med den långsamma infrysningsprocess man använder idag med en där bröden fryses in snabbt.

Beskrivning av projektet

Målet var att Liba Bröd AB ska få en förståelse för hur mycket infrysningshastigheten påverkar kvaliteten i form av textur på brödet både efter olika fryslagringstider och efterföljande förvaring i rumstemperatur. Man ville också bestämma hållbarhetstider på brödet med avseende på acceptabel textur.

Färskbakat Liba-bröd frystes in med tre olika hastigheter och tinades efter tre olika lagringstider. Då mättes brödets hårdhet, och brödets förlängning innan det gick sönder efter olika lång tids förvaring i rumstemperatur. Jämförelse gjordes också med färskt Liba-bröd.

Resultat

Resultatet visade att infrysningshastigheten är en betydande parameter som påverkar brödets kvalitet. Projektet har visat på viktiga punkter att tänka på vid byggnation av nya fryslokaler. T.ex. att nedkylning efter färdigbakning sker snabbt så att brödet inte ligger för länge innan det fryses ned.

Citat

”Kontakten med Industriell Dynamik har skett genom SP som har hjälpt oss att hitta lämplig delfinansiering och att kartlägga storlek på kvalitetsskillnader på våra tunnbröd. Ett viktigt projekt som har bidragit till att vi kan tillverka produkter med ännu bättre kvalitet.”


Susanne Ekstedt, SP Food and Bioscience
Susanne.ekstedt@sp.se
Telefon 010-516 66 53