Det är bolaget Marinfloc som ökar sin konkurrenskraft och flyttar fram sina positioner. De är idag ledande inom innovativa system för rening av avloppsvatten på fartyg och offshoreenheter.

Det är väldigt viktigt för oss att hela tiden utvecklas och nu är fokus att nå ut smart digitalt för att bli mer tillgängliga och ytterligare kunna förbättra våra kunders möjligheter att få rent vatten överbord, säger Marinfloc Service & Support AB:s vd Ola Larsson. Vägen i vår senaste satsning har varit en spännande resa utifrån en tydlig idé som sedan blivit verklighet med hjälp från Connect Väst och Chalmers Industriteknik som verkar gemensamt inom nätverket Industriell Dynamik.

Strategisk tillväxtresa

Förra våren genomförde Marinfloc en strategisk tillväxtresa med hjälp av Connect Väst. Kort innebär det att man får stöd i sina strategiska vägval framåt. Till detta kopplas personer med nyckelkompetens från entreprenörer och näringslivet som kan hjälpa till att förädla och lyfta den plan som tagits fram.

Det var en rolig resa med Connect, säger Ola Larsson. Vi hade en bra handledare och coach med Hans Isacson som gjort en jättebra insats. En person vi verkligen kunde bolla med och ta fram vår strategi tillsammans med.

Ola Larsson, vd Marinfloc Service & Support AB

Att vara med i Connects tillväxtprocess var ett sätt att prova något vi inte gjort förut. Vi ville fördjupa vårt erbjudande inom automatisering, digitalisering och AI inom vattenreningsteknik. Här fanns delar som inte var vår kärnkunskap men viktiga för vår utveckling. Vi var imponerade av de personer som hade bjudits in till Connects panel för att tillsammans med oss lyfta vår strategi. Personerna brann för entreprenörskap och att bidra med sin kompetens. Vi har fortsatt kontakt med flera personer i nätverket.

Finansiering

Kent Rundgren från Chalmers Industriteknik var en av de personer som bidrog med sin kunskap. För att ta nästa steg behövs finansiering. Kent såg en möjlighet med Västra Götalandsregionens FoU-kort Bas och Avancerat, att med hjälp av offentliga medel delfinansiera innovativa miljöförbättrande projekt. Företaget står för 50% och Västra Götalandsregionen för 50%.

För att kunna ta det här språnget behövdes detta stöd. Vi jobbade mycket med Kent som hjälpte till och stöttade ihop med sin organisation. Med Kents hjälp så blev ansökan rätt från början. Det blir väldigt kostnadseffektivt. Vi kan lägga tiden på rätt saker och det betyder mycket för oss.

Stöd beviljat

Ansökan resulterade i att Västra Götalandsregionen beviljade ett betydande stöd för Marinflocs utvecklingsprojekt som startade i början av 2022 och löper på helt enligt plan. Samarbetet med Connect Väst och Chalmers Industriteknik var väldigt lyckat och vi har fått ut mycket värde i form av stöttning, engagemang och kunskap, avslutar Ola Larsson.


Jimmy Pervik
Connect Sverige | Region Väst
Telefon: 070-574 69 40  
E-post: jimmy.pervik@connectsverige.se