Fria Bröd AB tillverkar och säljer gluten-, laktos- och mjölkfria brödprodukter. Företaget är marknadsledande på fryst glutenfritt bröd i Norden med en marknadsandel på 50%. Den största marknaden är Sverige, följt av Norge, Finland, Danmark och därefter europeiska länder såsom Tyskland, Benelux m.fl.

Bakgrund till projektet

Fria Bröd fryser det avsvalnade, nybakade brödet och säljer i Norden direkt till kunder (DVH) alt. via distributör. Det finns en positiv marknadstrend då fler konsumenter idag efterfrågar glutenfria alternativ både i affären och på café/restaurang. I dagsläget sker försäljning i 13 länder, men i blygsam skala. För att klara en expansion i Europa behöver man ta fram nya strategier och handlingsplaner.

Via informationsinsatser från Industriell Dynamik får företagets VD Jeanine Holmgren upp ögonen för Tillväxtverkets ”Affärsutvecklingscheckar för Internationalisering” som riktar sig till företag (2-49 anställda) och som vill utöka sin internationella närvaro. Checkarna kan i huvudsak användas för att ta in extern kompetens för att utreda förutsättningarna inför en exportsatsning. Med hjälp av Industriell Dynamik och SP Food and Bioscience fick Jeanine stöttning i processen med att tyda utlysningen, definiera projektet samt feedback på skrivet ansökningsutkast.

Beskrivning av projektet

Företaget identifierade två huvudmarknader med störst potential att rikta in sig emot. Syftet med projektet var att undersöka vilka säljkanaler som kan användas på respektive marknad samt vilken produktanpassning som måste till vilket skulle mynna ut i en övergripande lanseringsstrategi. Man anlitade både privata konsulter samt Business Sweden för att utföra aktiviteterna. Totalt sett fick man 250 000 kr i stöd för en projektbudget på dryga 500 000 kr som förutom konsultkostnader, omfattade omkostnader för egen personal för resor, logi m.m.

Resultat

Pengarna satsades på analyser av ett par marknader och distributionskanaler till dem. Business Sweden var mycket behjälpliga och pengarna investerades väl. Företaget fick ett bra underlag att arbeta vidare med, något som man redan har tagit itu med.

Citat

”Tack vare kunnig och kompetent support fick vi både tid och råd att investera i ökad export, något som har gått väldigt bra och i år kunde vi även tacksamt ta emot priset som Årets Livsmedelsexportföretag” säger Jeanine Holmgren, VD Fria Bröd AB.


Linus Arnold
SP Food and Bioscience
Telefon: 010-5166724
E-post: linus.arnold@sp.se