Livsmedelsacceleratorn RISE och Connect Väst kraftsamlade för att lyfta affärsmodellerna i sju förväntansfulla företag inom livsmedel. Efterfrågan var stor för detta event, som arrangerades inom ramen för Industriell Dynamik, och fler platser fick öppnas upp. Niklas Krafft, en av deltagarna, säger att det är superviktigt att företag gör en canvas.

Gyllene tillfälle

I slutet av november höll Livsmedelsacceleratorn på RISE och Connect Väst en workshop inom affärsmodellering. ”Det var ett gyllene tillfälle för företag att lära sig mer om hur man kan optimera affärsutvecklingen mot en tydlig kund eller marknad” säger Susanna Moore på Livmedelsacceleratorn.

Vi arbetade utifrån Business Model Canvas-metoden där företagets egen affärsmodell kartläggs utifrån ett antal nyckelelement – partners, aktivitet, resurser, värdeerbjudande, kundrelationer, kanaler, kundsegment, kostnadsstruktur och intäktsströmmar. Syftet med workshopen är att förbättra ett företags affärsmodell och synliggöra styrkor och svagheter i deras affärsidé. Målet är även att kartlägga kommande aktiviteter som kan stärka affärspotentialen, samt hur dessa aktiviteter samspelar med det långsiktiga målet.

”När det kommer till affärsmodell och att skala upp är det lite av vår bakgård på Connect. Vi arbetar med att hjälpa företag som har hög skalbarhet att sätta strategin och hjälpa till hela vägen till mål” säger Jimmy Pervik på Connect Väst.

Helikopterperspektiv

Niklas Krafft, vd och ägare av Västsvenska skaldjur, var en av deltagarna och tycker att hela dagen var jättebra.  ”Vi hade ett bra utbyte med andra deltagare. Man får helikopterperspektiv på sin verksamhet. Det var nästan det bästa. Man får ju lite utmålat vad man gör. Det blir lättare att formas runt beslut med en Canvas och det blir lättare att sätta mål. Jag tycker det är superviktigt att företag gör en canvas. Gärna i en kombination med scaleupanalys på Connect som vi bokade in och gjorde efteråt. I analysen får du som företag odelad uppmärksamhet och är riktigt bra.”


Jimmy Pervik
Rådgivningschef Region Väst, Connect Sverige
Mobil: 070-574 69 40
E-post: jimmy.pervik@connectsverige.se