Triumf Glass är ett familjeföretag som grundades 1946. Under 2005 till 2010 ägdes företaget av det norska företag Diplom-is men är sedan 2010 åter ägda av familjen Müntzing. Företaget som har sitt huvudkontor och sin produktion i Sävedalen har 85 anställda. Under 2013 tillverkade Triumf Glass 15 miljoner liter glass. Sortimentet består av dessertglass, egentillverkad skopglass och styckesaker som glasspinnar och strutar i ett flertal smaker och förpackningsstorlekar. Triumf Glass samarbetar även med kända varumärken som Mars, Snickers och Mövenpick.

Beskrivning av projektet

Triumf Glass AB har sedan återköpet 2010 arbetat hårt med att öka lönsamheten i företaget där ett av målen har varit att höja effektiviteten i produktionen. Vid ett seminarium anordnat av InustriellDynamik (ID), där varje deltagare fick tid för rådgivning med en expert, fick Triumf Glass kontakt med SIK. Kontakten ledde till ett besök på företaget som sedan följdes upp med en fördjupad behovsanalys. Triumf Glass beslutade med behovsanalysen som grund att gå vidare med att ta fram en tydligt definierad handlingsplan för införande av systematiskt förbättringsarbetet. Man bestämde att börja med att genomföra detta inom ett avgränsat område i produktionen. Som start genomfördes ett LeanSpel under en dag med produktionsledning och nyckelpersoner från produktionen. Deltagarna fick då en ökad insikt i hur man genom systematiskt förbättringsarbete med små konsekventa förbättringar kan nå stora resultat.

Resultat

Vid behovsanalysen som leddes av SIK utgick deltagarna ifrån hur produktionen ser ut idag, vilka utmaningar verksamheten står inför nu och de närmsta åren.

Denna behovsanalys har legat till grund för:

  • förlustanalys av produktionsflödet
  • implementeringen av visuell daglig styrning,
  • systematiskt förbättringsarbete för produktion,
  • workshop och utbildning av samtliga medarbetare
  • systematiskt förbättringsarbete för att förbättrad kommunikation, delaktighet och engagemang.

Resultat av arbetet i nuläget är att:

  • på ett nytt sätt att mäta effektiviteten i produktionen
  • potentialerna till förbättringar är tydligare och mer lättillgängliga.
  • viktig dokumentation (kritiska styrpunkter CCP:er) följs upp dagligen.
  • översiktlig och lättillgänglig information om hur produktionen går varje dag och vilka utmaningar som finns.
  • samtlig personal har möjlighet att påverka sin egen arbetssituation genom förbättringstavlor.

Citat

Tack för att ni öppnar ögonen på oss!


Susanne Ekstedt, SIK
Tel 010-516 66 53,
e-post susanne.ekstedt@sik.se