Tänk dig att ditt företag skulle satsa på automation. Vad skulle det göra för er produktion? Hur mycket effektivare skulle ni kunna bli? Hur mycket tid för annan värdeskapande utveckling kan det skapa?

För ett litet tillverkande företag kanske steget mot automation känns stort med alldeles för många frågetecken och risker. Vi har pratat med Johan Brunberg, VD på Climator i Skövde och Thomas Lyck, Key Account Manager, som stod inför en utmaning då de behövde en lösning för att kunna tillverka transportlösningar för farligt gods.

Transportlådor för Coronavaccin

Climator tillverkar kundanpassade lösningar för temperaturstabil ­transport. Deras produkter innehåller fasomvandlingsmaterial – PCM (Phase Change Materials). Materialet kan enkelt förklaras som konstgjord is med varierande smältpunkter. Från +70 grader till -21 grader. Materialet används framför allt till transportlådor för medicin som till exempel Coronavaccin.

Climator tillverkar kundanpassade lösningar för temperaturstabil ­transport.
Manuell påfyllnad i produkterna

På Climator tillverkas även kylvästar för kroppen, produkter för nedkylning och uppvärmning av elektronisk utrustning samt nedkylning av utrymmen. Ett nytt spännande område som är under utveckling är transportlösning för farligt gods som behöver temperaturreglering. En sådan transportlösning kräver en PCM som smälter vid +48 grader. De maskiner Climator har idag klarar inte att hantera de material som har så höga smältpunkter. Risken är att rören fryser vid en så kallad varmfyllnad. Lösningen fram till idag har varit manuell påfyllnad i produkterna vilket är tidskrävande och ohållbart i längden.

Flera positiva effekter med automation

För att kunna utveckla sin produktion mer hållbart och effektivt såg Climator möjligheterna med en automationslösning. En automation som även behöver klara tillverkningen av den nya transportlösningen för farligt gods. Via Robotlyftet fick Climator kontakt med Rebl Industries, som erbjuder automation som tjänst, vilket innebär att du om företag hyr en robot.

—  Vi startar med en semiautomatisering som beräknas vara i gång under november. Det gör att vi klarar samma jobb med en medarbetare i stället för tre. Vi kommer kunna öka täckningsbidraget och våra medarbetare kan göra andra värdeskapande arbetsuppgifter, förklarar Johan Brunberg.

Samarbete med Industriell Dynamik och Chalmers Industriteknik

För att kunna automatisera en varmfyllnad krävs en utredning kring de förpackningsmaterial som Climator använder idag. Klarar en automationslösning att hantera befintliga material, eller vad finns för alternativ? Nätverket Industriell Dynamik med kontakter på Chalmers Industriteknik kunde forska djupare kring frågan. Thomas Lyck, Key Account Manager på Climator, berättar mer;

— Vi började med att titta på vilka förpackningsmaterial vi har att välja på, bland annat det vi redan använder, för att sedan kunna titta på vilken maskin som kan hantera det. Vi har fått mycket bra tips och kunskap kring alternativ för olika applikationer. Tack vare vårt samarbete vet vi mer om det material vi har idag och att vi kan använda olika varianter av det till förpackningar för farligt gods. Vi har även en kunskap om vilka maskiner som kan hantera det, förklarar Thomas.

Bidrar med sin ingenjörskunskap

Chalmers Industriteknik bidrar bland annat med kompetens kring olika material och deras barriäregenskaper. De har en ingenjörsmässig förståelse för olika aspekter kring material, både kemiska och fysikaliska.

— Vår kunskap om datainsamling har i sin tur gett Climator kunskap för att kunna växa på marknaden både inom existerande och nya affärsområden, säger Marie-Louise Lagerstedt Eidrup vid Chalmers Industriteknik, som hjälpt Climator med utredningen.

Här, till vänster i bild, planeras för en automationslösning.
Får möjlighet att expandera och utvecklas

Efter noggrann planering står nu Climator redo att köra igång en halvautomatisering. Som litet företag kan det kännas som en krävande investering att satsa på automation. Kanske tror man inte att man klarar kostnaden och känner sig tveksam inför all förberedelse. Johan Brunberg lämnar flera tips kring hur man tänka.

—  Automation innebär många gånger inte att man behöver dra ner på personal. För oss på Climator innebär det snarare att vi kan ta in mer uppdrag och att vi kan expandera och utvecklas som företag. Medarbetarna kan rotera vilket gör att vi får ut mer någon annanstans i verksamheten. Tack vare vår satsning får även våra medarbetare möjligheten till kompetensutveckling och kan växa i sina roller.

Identifiera dina utmaningar och förväntningar

Det krävs ett grundligt förarbete för att en automationssatsning ska bli så där lönsam som man hoppas på. Vi frågade Johan vart man ska börja.

—   Gör en behovsanalys på dig själv, vilka är dina utmaningar och vad vill du få ut av en automationssatsning? Efter det får du fundera på vad det finns för möjlighet runt dig. Vad finns det för maskinell utrustning? Vad finns det för konstruktionsföretag du kan jobba tillsammans med?

När du funderat och kartlagt dina behov, kontakta IDC för att få deras tankar och råd runt lösningar, de sitter på värdefull kunskap och kontakter.

Vi hade inte hittat rätt samarbetspartners lika snabbt om vi inte haft IDC att bolla våra frågor med. De fyller en viktig funktion för sina delägare bland de små- och medelstora företagen med sin förmåga att ta reda på möjligheter som vi själv inte visste fanns, avslutar Johan.


Johan Lundahl
IDC West Sweden AB
Telefon: 0500-50 25 15
E-post: johan.lundahl@idcab.se