Sweloxx Scandinavia AB, Sätila, Nils Olsson

PRODUKTEN

Företaget har utvecklat en låsbom till containerdörrar. Låsbommen är den enda mobila låsanordning som är godkänd i klass 4, vilket är kravet försäkringsbolag ställer. Den är även patenterad i ett flertal viktiga länder i världen. Containerlåset monteras på några sekunder, utan varken verktyg eller svets. Därmed görs det ingen åverkan på containern och det blir heller inga kostnader för montering eller återställande av containern. Den höga säkerheten i Sweloxx containerlås består bl.a. i att själva bommen sitter på insidan av containern (innerdelen), vilket gör den omöjlig att komma åt från utsidan när containern är låst.

 IUC SJUHÄRADS INSATS

Trots de tekniska fördelarna framför konkurrenters hade bolaget svårt att nå ut till kunder.

Genom kontakt med Industriell Dynamik (ID) via IUC Sjuhärad och ProBiz-projektet, har Sweloxx analyserat sitt utvecklingsbehov och de har även byggt upp ett agentnät i flertalet länder i världen. I det arbetet inleddes även ett samarbete omkring utveckling av elektronisk låsanordning med ett engelskt bolag och det bildades ett gemensamägt bolag för internationell marknadsföring.

Tack vare kontakterna med ID och IUC Sjuhärad har företaget tilldelats en konsultcheck om 75 tkr för att utveckla en förenklad variant av låsbommen. Den enklare låsbommen har nu testats i Tyskland och är godkänd av tyska VDS (Verband Deutche Sicherheit). Tillbehör för montering av spårning är nästa steg vilket möjliggör att låsbommen enkelt kan förses med GPS. Nyligen har Svenska Försvaret genom FMV (Försvarets materielverk) genomfört tester på ett antal olika lösningar för containerlås och bestämt att Sweloxx skall skrivas in specifikt som det enda godkända containerlåset.

 FRAMTIDEN

”Nu har jag flera produkter att erbjuda kunderna och framförallt ett stort antal försäljningskanaler i världen. Den enklare låsbommen som vi kallar AmLoxx är patenterad i USA och tester för godkännande pågår för fullt. Med IUC Sjuhärads hjälp har vi ökat omsättningen två gånger om, och framtiden ser mycket ljus ut. Innan jag kontaktade IUC och ProBiz-projektet var jag på väg att lägga ner verksamheten, jag är oerhört nöjd med deras insats och rekommenderar IUC på det allra bästa”, säger Nils Olsson på Sweloxx Scandinavia AB.


Jan Andersson, IUC Sjuhärad
jan.andersson@iuc-sjuharad.se