Lotta Kristiansen, vd för Vasco, är tillsammans med sin man och bror tredje generation i det mer än 100 år gamla företaget, ett ledande kemiskt-tekniskt företag beläget i Fjällbacka i Tanums kommun.

Lotta och övriga anställda arbetar ständigt med att utveckla nya produkter med hög kvalitet tillsammans med sina kunder under kundens varumärke, så kallad Private Label. Det kan vara allt från konsumentprodukter som väldoftande tvålar till tuffa rengöringsmedel för tillämpning inom industrin.

Man tar också fram egna produkter, även de effektiva, miljöanpassade och prisvärda. I det breda sortimentet finns det mesta från fordons- och lokalvård till produkter för både människa och hund. Allt med strävan att vara ledande på marknaden och att produkterna uppfyller kundens behov.

Miljö och kvalitet

Miljö- och kvalitetsarbetet är viktigt för Lotta och Vasco och ett av de verktyg man använder är ISO 14001 (Grunderna i miljöledning), ett annat är ISO 9001 (Kvalitetsledning). Med dessa standarder säkerställer man att rätt sak görs vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser. Man arbetar aktivt med förbättringar och uppföljning sker löpande.

Dokumentation är en viktig del och man arbetar med spårbarhet hela vägen från ingående ämne till färdig produkt ut till kund.

”Men”, säger Lotta, ”vi tycker också att samarbetet mellan oss alla är viktigt. Vi arbetar även enlig 5S-metoden men har lagt till ett sjätte S-samarbete. Vi satsar hela tiden på att också förbättra vår verksamhet utifrån kundernas behov och önskemål.”

Olika frågeställningar under många år

Industriell Dynamik och IUC Väst har haft en kontinuerlig kontakt med Lotta under många år och vi har kunnat stötta med flera olika frågeställningar.

Internationalisering

När Vasco hade behov av stöd för att testa nya produkter och förbereda för export kunde EEN, Enterprise Europe Network, lägga upp en profil för att kunna matcha med utländska möjliga kunder och samarbetspartners.

Testa nya innovationer

När Vasco behövde stöttning i ett spännande samarbete med ett annat företag, kunde IUC Väst hjälpa till med en så kallad Innovationscheck* som distribuerades på uppdrag av Vinnova.

Vasco och deras samarbetspartner ville ta fram, testa och skala upp framställningen av ett flamskyddsmedel för Räddningstjänsten etc. Grundprodukten skulle vara vattenbaserad, miljöanpassad samt pH-neutral. Till grunden ska sedan olika ämnen tillsättas för att få unika produkter speciellt anpassade för olika ändamål t.ex. textil, trä och olja.

Tack vara checken kunde man ta flera viktiga steg och produkten har testats av ett antal aktörer med mycket positivt resultat.

Flamskyddsmedlet utvecklas fortfarande och samarbete pågår med företag och ett universitet i Australien. Reglerna för denna typ av produkt skiljer sig åt mellan Europa och övriga världen och arbetet fortsätter för att få fram produkter för den kommersiella marknaden både där och på närmre håll.

Jobba strategiskt med varumärket

Lotta och Vasco fick för några år sedan en så kallad IP-check speciellt riktad mot kvinnliga företagsledare som ville ta fram en IP-strategi.

Immateriella tillgångar utgör en stor del av ett bolags marknadsvärde och Lotta ville förstå och kunna utnyttja dem på bästa sätt. Patentbyråns arbete mynnade ut i ett fokus på hur Vasco skulle jobba med sitt varumärke för att nå sina mål. Arbetet var mycket bra och låg bland annat till grund när det var dags att uppdatera hemsidan.

Digitalt studiebesök på Vasco
Bild från inspelning av digitala studiebesök i Tanums kommun. Ett sätt att visa upp sin verksamhet för unga som ska välja utbildningsväg.

Utbyte berikar

En av IUC Västs roller är att vara en kopplingsdosa mellan företag och till innovationssystemet. Det behöver inte vara något stort projekt för att företag ska stötta varandra. Vasco tog till exempel emot ett studiebesök från ett företag i en helt annan bransch men med liknande utmaningar.

”De kom för att prata om vårt affärssystem men vi hade mycket mer gemensamt än så. Det var riktigt kul att bli ihopkopplade på det sättet. Det är roligt att prata om och visa sin egen verksamhet och känna att man kan bidra med något”, säger Lotta.

Effekter

Lotta är mycket nöjd med all bra hjälp hon fått under åren – både ekonomiskt i form av bidrag för utveckling men också för den stöttning hon fått.

Ni har varit ett bollplank som gett positiv effekt och jag har fått både ork och hjälp att komma vidare. Det är så bra att ni hör av er och kommer med förslag på givande aktiviteter. Ja, just det tänker man, så kan man göra och tänka också”, säger Lotta. ”Ni kommer med idéer men har full förståelse för att allt inte går att genomföra. Åtminstone inte just nu.

Experter där vi behöver stöttning

”För att kunna växa och bli starkare behövs ett nätverk och samarbetspartner. Man kan inte allt själv, men har man kontakter, bollplank som kan stötta inom speciella områden så kommer man långt.
Jag tycker att det är viktigt att samla experter runt mig, experter inom områden där vi behöver stöttning. Experter som jag kan lita på och som kan vår verksamhet”, 
avslutar Lotta.

* Innovationschecken finansierades av Vinnova och fanns med två inriktningar – Innovationschecken skulle användas för att ta fram nya produkter eller processer med hjälp av extern kompetens. IP-strategi-checken gav små och medelstora tillväxtföretag möjlighet att köpa extern rådgivning för att ta fram en strategi som tydligt visar vilka immateriella tillgångar företaget har och hur de kan användas för en stärkt konkurrenskraft.


Ann-Charlotte Karlsson, IUC Väst AB
Telefon: 073-082 71 00
E-post: ann-charlotte.karlsson@iucvast.se