Åkerstedts Verkstads AB är ett familjeföretag beläget i Kvänum. Företaget drivs av far och son och har 15 anställda, med en omsättning på ca 19 Mkr. Verksamheten består av utveckling och tillverkning av industrifläktar.

Dagens tillverkningsmetod är hantverksmässig och beroende av den enskilda operatörens kompetens och yrkeskunnande. En stor del av tillverkningstiden går åt till efterarbeten som inte är värdeskapande, processen medför även en del kvalitetsproblem. Man bestämde sig därför för att ta ett omtag av hela flödet i produktionsprocessen, i syfte att få bort tidsödande och manuella arbetsmoment.

Man identifierade en flaskhals i flödet, det manuella svetsmomentet, som en stor knut som löser flera mindre knutar i värdeflödeskedjan.

Stöttning av IDC och Industriell Dynamik

Tillsammans med IDC bedriver Åkerstedts produktionseffektiviseringar samt coachning inom produktutveckling.

Inom ramen för ProduktUtvecklingsCentrum har behov av djupare utredning av olika svetstekniker och kunskaper identifierats som inte finns hos företaget idag. IDC har även stöttat vid ansökan till utvecklingscheck från Vinnova, via IUC Sverige. Denna har även beviljats.

Genom ID-nätverket fick Åkerstedts kontakt med forskare på Innovatum och Högskolan Väst inom svetsteknik vilket ledde till att ett utvecklingsprojekt startades. Projektet leder till förslag på vilken tillverkningsmetod som bör användas och hur spaltbredder bör utformas för att uppnå fullgott svetsresultat.

Resultat

Utifrån dessa resultat har en helt ny produktionslina byggts upp. Simuleringarna visar att tillverkningstiden närapå halveras.

Efter den första lyckade kontakten med forskare har ytterligare två forskningsprojekt startats, som båda bidragit till företagets utveckling.

Citat

Tack vare vårt samarbete med IDC och ID-nätverket har vi lyckats få delfinansiering av detta, för oss så viktiga projekt. Vi har även fått hjälp att nå fram till duktiga forskare inom svetsteknik, som vi förmodligen aldrig kunnat hitta på egen hand. Detta tillsammans gör att vi känner att vi kommer att nå de mål vi satt upp för detta projekt. Det stärker oss för framtiden och gör att vi tar ett stort steg mot en effektivare och mer rationell tillverkning.

Markus Åkerstedts, VD Åkerstedts Verkstads AB


Johan Svensson, IDC West Sweden AB
Tel 0500 – 50 25 22,
e-post johan.svensson@idcab.se