IDC West Swedens uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

IDC ägs av cirka 170 små och medelstora tillverkande industriföretag i en modell som bygger på att ge hjälp till självhjälp. Det som krävs av deras delägarföretag är en vilja att utvecklas – för en hållbar framtida industri.

Verksamheten är inte vinstdrivande. De ägs av och finns till för delägarföretagen och deras behov. IDC finansieras till största delen av offentliga medel, bland annat från Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Skövde kommun, EU:s strukturfonder och Vinnova.

En del av Industriell Dynamik

IDCs roll i Industriell Dynamik är uppsökande. De besöker företag och lyssnar in nuläge, behov och framför allt: Vad finns det för Innovationsmöjligheter här? Kan det behövas någon expertinsats? Kanske passar några pågående projekt och insatser perfekt för det här företaget? Och är det några offentliga medel som skulle passa bra att söka här?