När ditt företag behöver utvecklas, när du behöver hjälp med ledarskap, internationalisering eller om det inte går som planerat. Då har BRG verktyg, stöd och rådgivning som tar dig vidare.

För dig som tänker långsiktigt finns det skräddarsydda tillväxtprogrammet Expedition Framåt. För dig som vill ut i Europa finns ett nätverk fullt av kontakter och möjligheter: Enterprise Europe Network. BRG har företagslots och en akutmottagning om det går illa fort. Nätverk och mötesplatser, seminarier och workshops. Business Region Göteborg finns för dig som företagare.

En del av Industriell Dynamik

BRGs roll i Industriell Dynamik är rådgivande. Efter inledande fördjupningsinsats kan de hjälpa företaget att föra utvecklingsarbetet framåt genom exempelvis samverkansprojekt med finansieringsstöd i form av offentliga medel.

Läs en företagsberättelse där vi medverkat genom Industriell Dynamik!