CIT är länken mellan forskning och företag och skräddarsyr projekt – stora som små – med rätt personer inom kompetensområdena Energi, Material, Digitalisering, Design och Cirkulär ekonomi.

CIT stöttar små, innovativa företag på vägen från lovande till etablerat. De löser specifika problem inom exempelvis materialval, logistik och produktion för att skapa bättre flöden och starkare konkurrenskraft. Genom sin egen breda kompetensbas och sitt starka forskarnätverk hittar de rätt expertis till varje specifikt projekt.

CIT besitter stor finansieringskompetens och coachar företag om utlysningar riktade mot SME, regionalt såväl som nationellt via Vinnova eller Tillväxtverket, samt ansökningsprocessen; hur vi i samverkan för innovationen framåt. CIT kan innovationsstödsystemets aktörer, bygger dream teams och guidar företagen framåt i sina innovationers utvecklingsresa.

En del av Industriell Dynamik

CITs roll i Industriell Dynamik är rådgivande. Efter inledande fördjupningsinsats kan de hjälpa företaget att föra utvecklingsarbetet framåt genom exempelvis samverkansprojekt med finansieringsstöd i form av offentliga medel.

Läs en företagsberättelse där vi medverkat genom Industriell Dynamik!