Chalmers Industriteknik är en forsknings- och utvecklingsorganisation med fokus på innovation för ett hållbart samhälle. Våra experter arbetar nära forskningen, akademin och industrin för att från forskningen skapa konkreta och hållbara lösningar på morgondagens utmaningar. Chalmers Industriteknik skräddarsyr projekt – stora som små – med rätt personer inom kompetensområdena cirkulär ekonomi, energi, innovationsledning, material & kemi samt tillämpad AI.

Chalmers Industriteknik stöttar små, innovativa företag på vägen från lovande till etablerat. De löser specifika problem inom exempelvis materialval, logistik och produktion för att skapa bättre flöden och starkare konkurrenskraft. Genom sin egen breda kompetensbas och sitt starka forskarnätverk hittar de rätt expertis till varje specifikt projekt.

Chalmers Industriteknik besitter stor finansieringskompetens och coachar företag om utlysningar riktade mot SME, regionalt såväl som nationellt via Vinnova eller Tillväxtverket, samt ansökningsprocessen; hur vi i samverkan för innovationen framåt. Chalmers Industriteknik kan innovationsstödsystemets aktörer, bygger dreamteams och guidar företagen framåt i sina innovationers utvecklingsresa.

En del av Industriell Dynamik

Chalmers Industritekniks roll i Industriell Dynamik är rådgivande inom affärs- och produktutveckling. Efter inledande fördjupningsinsats kan de hjälpa företaget att föra utvecklingsarbetet framåt genom exempelvis samverkansprojekt med finansieringsstöd i form av offentliga medel.

Läs en företagsberättelse där vi medverkat genom Industriell Dynamik!