Högskolan Väst i Trollhättan erbjuder arbetslivsnära utbildningar och en forskning som är inriktad på att producera resultat som kan komma till praktisk nytta.

Vid sidan om sin profil som nav för arbetsintegrerat lärande är forskning inom produktionsteknik den främsta styrkan.

Högskolan erbjuder utbildningsprogram och kurser på bred front. De har kompetens inom en mängd områden med specialanpassade lösningar i form av bland annat uppdragsutbildning, inspirationsföreläsningar, uppdragsforskning eller utvärderingsuppdrag.

En del av Industriell Dynamik

Högskolans i Västs roll i Industriell Dynamik är rådgivande. Efter inledande fördjupningsinsats kan de hjälpa företaget att föra utvecklingsarbetet framåt genom exempelvis samverkansprojekt med finansieringsstöd i form av offentliga medel.

Läs en företagsberättelse där vi medverkat genom Industriell Dynamik!