IUC Sjuhärad arbetar för en livskraftig och hållbar industri i hela Sjuhärad med uppdrag att bidra till förnyelse och stärkt konkurrenskraft.

45 industriella delägare förankrar IUC Sjuhärad i vad som behövs för att skapa verklig industrinytta. Hos IUC Sjuhärad kan du i egenskap av tillverkande företagare delta i nätverk där du träffar andra med samma yrkesroll för att utbyta idéer, erfarenheter och kunskap. Här erbjuds även aktuella utbildningar till bra pris på hemmaplan, ett smart sätt att kompetensutveckla personalen och framtidssäkra ditt företag.

IUC Sjuhärad skapar och driver även projekt för och med små och medelstora företag. Projektens syfte, mål och aktiviteter styrs av företagens utmaningar och utvecklingsbehov och matchas med offentliga finansiärers önskemål, tex digitalisering, företagsutveckling och robotisering. 

En del av Industriell Dynamik

IUC Sjuhärads roll i Industriell Dynamik är uppsökande. De besöker företag och lyssnar in nuläge, behov och framför allt: Vad finns det för Innovationsmöjligheter här? Kan det behövas någon expertinsats? Kanske passar några pågående projekt och insatser perfekt för det här företaget? Och är det några offentliga medel som skulle passa bra att söka här?

Läs en företagsberättelse där vi medverkat genom Industriell Dynamik!